E-learning

01. Przemiany w polskim rolnictwie a nadmiar biogenów w wodach Morza Bałtyckiego

Dr hab. Józef Tyburski - Katedra Agroekosystemów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

02. Optymalizacja nawożenia w rolnictwie konwencjonalnym – dla dobra rolników i Bałtyku

Prof. dr hab. Jadwiga Wierzbowska - UWM w Olsztynie

03. Bilans składników nawozowych w gospodarstwie

Jerzy Kopiński - Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej – IUNG-PIB, Puławy

04. Bagienne strefy buforowe - ich wpływ na środowisko i rolnictwo

dr hab. Ewa Jabłońska, dr Marta Wiśniewska, dr hab. Wiktor Kotowski- Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

05. Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

Marcin Wójcik

06. Przyczyny eutrofizacji Bałtyku

Maria Staniszewska - Polski Klub Ekologiczny

07. Wpływ rolnictwa na różnorodność fauny glebowej

dr hab. Jarosław Stalenga - Państwowy Instytut Badawczy - Puławy

08. Zarządzanie azotem i fosforem w gospodarstwie i jego wpływ na ekonomikę produkcji

dr hab. Alicja Sułek dr hab. Alina Syp, prof. IUNG

Sprawdź ile pamiętasz

Odpowiedz na 12 pytań i zdobądź certyfikat.