Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

05. Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy

 

Pobierz prezentację:
Intensywny rotacyjny wypas kwaterowy


Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Mówiąc pastwiskowej gospodarce regeneracyjnej, lub inaczej o intensywnym rotacyjnym wypasie kwaterowym mamy na myśli:
Agroleśnictwem nie jest:
Czynniki decydujące o czasie przebywania zwierząt na każdej kwaterze
Rola drzew na pastwisku:
Pastwiska ograniczają emisję CO2 ponieważ: