Kalkulator strat nawozowych

Kalkulator jest również dostępny w formie aplikacji mobilnej w sklepie Google Play.


Wprowadź dane

Wynik obliczeń

Dawka wapna nawozowego w przeliczeniu na Cao t/ha -
Możliwość dofinansowania z programu wapnowania regeneracyjnego -
Użycie wapna magnezowego w % dawki ogólnej -
Użycie wapna tlenkowego -
Ilość ton CaO do dofinansowania -
Kategoria agronomiczna gleb dawniej: "ciężkość gleby" Potrzeby wapnowania
Opis konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne
bardzo lekkie 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0
lekkie 3,5 2,5 0,0 0,0 0,0
średnie 4,5 3,0 1,7 1,0 0,0
ciężkie 6,0 3,0 2,0 1,0 0,0
Ocena potrzeb wapnowania Kategoria agronomiczna gleb
bardzo lekkie lekkie średnie ciężkie
pH w 1 mol KCl
Konieczne do 4,0 do 4,5 do 5,0 do 5,5
Potrzebne 4,1-4,5 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0
Wskazane 4,6-5,0 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5
Ograniczone 5,1-5,5 5,6-6,0 6,1-6,5 6,6-7,0
Zbędne od 5,6 od 6,1 od 6,6 od 7,1