grafika z danymi wydarzenia

Szkolenie „Zielony Ład w świetle projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027”

Mapa niedostępna

Data/Czas
15/03/2022
10:00 - 14:30


Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach zaprasza rolników oraz doradców rolnych na szkolenie stacjonarne współorganizowane wraz ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddziałem w Mikołowie. Tematem szkolenia będzie Zielony Ład w świetle projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027.

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.03.2022 (wtorek) o godz. 10.00 w Hotelu AGRO Mikołów ul. Gliwicka 85. Szczegółowy harmonogram szkolenia znajduje się poniżej.

Prosimy o zgłoszenie w szkoleniu 2 osób z każdego PZDR w terminie do 7 marca 2022r poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnegolink do formularza


Organizatorzy: Polski Klub Ekologiczny KM w Gliwicach i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie.

Temat: ,,Zielony Ład w świetle projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027”.

Harmonogram spotkania:

1. Stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w świetle obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i zmiany w tym zakresie oraz aktualna sytuacja epizootyczna – lek. wet. Tomasz Wysocki, – godz. 10.00-11.00
Dyskusja – 15 min

2. Europejski ,,Zielony Ład” wymusza zmiany w podejściu do produkcji zwierzęcej – Produkcja zwierzęca w perspektywie wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 – mgr inż. Magdalena Nieszporek, Specjalista ds. produkcji zwierzęcej PZDR w Mikołowie 11.15 -12.15
Dyskusja – 15 min

Przerwa kawowa – 12.30 – 12.45

3. ,,Zielony Ład” w świetle projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 ze szczególnym uwzględnieniem ekoschematów – mgr inż. Tomasz Motyka, Główny specjalista ds. ekologii SODR Oddział w Mikołowie – godz. 12.45-13.45
Dyskusja – 15 min

Obiad – 14.00 – 14.30


flaga Unii Europejskiej

Projekt finansowany w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej.

Treść niniejszych warsztatów przedstawia wyłącznie poglądy ich autora i jedynie autor ponosi za nie odpowiedzialność. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za  wykorzystanie zawartych w nich informacji.