banner z tytułem seminarium

Seminarium „Wpływ rolnictwa na wody powierzchniowe a zmiany klimatu” – 17-19.09.2021

Mapa niedostępna

Data/Czas
17/09/2021 - 19/09/2021
09:00 - 13:30


Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach serdecznie zaprasza na seminarium poświęcone rolnictwu pt. „ Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu”, które odbędzie się w Juchowie w dniach 17 – 19 września 2021 roku. Seminarium będzie prowadzone hybrydowo na platformie zoom.

Program seminarium

Na seminarium będą poruszane tematy związane z niezrównoważonym gospodarowaniem biogenami, pogłębiane narastającą suszą. Uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę nt. efektywnego gospodarowania nawozami, wpływu nawożenia na stan wód, gleby i zmiany klimatu, jak również poznają naturalny cykl hydrologiczny w zlewni. Jednym z elementów będzie omówienie systemu z zamkniętym obiegiem biogenów oraz korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych wdrażania tego systemu w gospodarstwach rolnych. W trakcie seminarium poznamy samo gospodarstwo, rośliny uprawne, sposób chowu zwierząt, jak i działalność społeczną.

 

Dzień I – piątek; 17 września

18:00  Przyjazd do gospodarstwa biodynamicznego w Juchowie
19:00 Kolacja
20:00  Zapoznanie uczestników z gospodarstwem, wstęp do rolnictwa biodynamicznego – przedstawiciel Fundacji St. Karłowskiego

 

Dzień II – sobota; 18 września

7:30 – 8:30 Śniadanie
9:00 – 13:00 Część seminaryjna
9:00 – 9:10 Przywitanie uczestników i omówienie programu seminarium
9:10 – 9:30 Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego na Morze Bałtyckie i wody  powierzchniowe – Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny
9:30 – 10:10 Przyczyny nadmiaru biogenów w wodach Morza Bałtyckiego, recyrkulacyjne rolnictwo ekologiczne ERA i inne metody rozwiązywania problemu – prof. Józef Tyburski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
10:10 – 10:30 Optymalizacja nawożenia dla dobra Bałtyku – prof. Jadwiga Wierzbowska
10:30 – 10:45 Dyskusja
10:45 – 11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 11:30 Obieg składników pokarmowych w gospodarstwie rolnym – Marek Krysztoforski Centrum Doradztwa Rolniczego
11:30 – 12:00 Rola gleby w gospodarstwie ekologicznym, próchnica esencją życia

Krzysztof Ostrowicki, Juchowo Farm

12:30 – 13:00 Chów i hodowla zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
Monika Liberacka, Juchowo Farm
13:00 – 13:30 Strategia wprowadzenia różnorodności gatunkowej w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska
dr Wiesław Podyma, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
13:30 – 14:00 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w sąsiedztwie dużych ferm zwierzęcych – dr Jerzy Kupiec
14:00 – 14:14 Dyskusja
14:15 – 14:30 Podsumowanie teoretycznej części seminarium
14:30 – 15:15 Przerwa obiadowa
15:15 – 18:00 Część praktyczna
15:15 – 16:30 Część praktyczna zwiedzanie gospodarstwa – zwierzęta – oprowadza Monika Liberacka, kierownik działu zwierzęcego, Juchowo farm
16:30 – 18:00 Część praktyczna przetwórstwo w gospodarstwie – oprowadza Urszula Sroka
19:00 Kolacja

 

Dzień III – niedziela 19 września

9:00 – 9:30 Śniadanie
9:30 – 10:00 Część seminaryjna – Jak funkcjonuje zlewnia – naturalny cykl hydrologiczny i jego
antropogeniczne zmiany odczuwalne na obszarach rolnych i leśnych
– Artur Furdyna Towarzystwo przyjaciół rzek Iny i Gowienicy
10:00 – 12:30 Część praktyczna – Gospodarowanie biogenami i wodą w gospodarstwie  biodynamicznym Juchowo – oprowadza kierownik działu roślinnego, Krzysztof Ostrowicki
12:30 Obiad
13:30 Wyjazd z gospodarstwa