Seminarium dla doradców rolnych z wizytą studyjną

Mapa niedostępna

Data/Czas
29/09/2020 - 30/09/2020
00:00

Lokalizacja
ŚODR Mikołów


Seminarium w Mikołowie, które odbyło się w dniach 29 września – 1 października

Seminarium miało charakter hybrydowy; odbyło się online jak i również na terenie ŚODR Mikołów. Samo seminarium miało miejsce 29 i 30 września, 1 października miała miejsce wizyta studyjna w Dreźnie.

Było realizowanego w ramach projektu: „Ochrona wód powierzchniowych poprzez promocję zrównoważonych praktyk rolniczych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsze dwa dni obejmowały szkolenie teoretyczne, w trakcie którego uczestnicy zdobywali niezbędną wiedzę nt. efektywnego zarządzania nawozami, systemu ERA, wpływu nawożenia na stan wód, gleby oraz zmiany klimatu. Ostatni dzień seminarium obejmowało zwiedzanie gospodarstwa rolnego z zamkniętym obiegiem składników pokarmowych w Dietrichsroda w Niemczech (okolice Drezna). Chcielibyśmy, aby to szkolenie było wstępem do dalszej współpracy doradców, rolników oraz organizacji pozarządowych.

Dokładniejsze informacje: https://www.facebook.com/events/647925435701205/ (dokładny plan seminarium).

 

Seminarium było współorganizowane wraz z ŚODR Mikołów.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNiniejsze szkolenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w Gliwicach.