E-learning Quiz

Rozwiąż E-learning Quiz
W niektórych pytaniach jest możliwa więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Aby otrzymać certyfikat musisz odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 10 z nich.
Podaj swoje dane na dole quizu aby móc otrzymać certyfikat na adres email.

1. 
Nadwyżki azotu i fosforu w glebie są wynikiem:
2. 
Recyrkulacyjne Gospodarstwo Ekologiczne to gospodarstwo, w którym:
3. 
Materię organiczną w glebie uzupełniamy poprzez:
4. 
Optymalne pH dla przyswajania przez roślinę fosforu to:
5. 
Bilans składników nawozowych jest:
6. 
Rola bagiennych stref buforowych w ekosystemach rzecznych:
7. 
Rolnictwo bagienne to:
8. 
Mówiąc pastwiskowej gospodarce regeneracyjnej, lub inaczej o intensywnym rotacyjnym wypasie kwaterowym mamy na myśli:
9. 
Źródła biogenów w wodach powierzchniowych to:
10. 
Do praktyk ograniczających spływ biogenów z pól do wód powierzchniowych należą:
11. 
Najważniejsze usługi ekosystemowe to:
12. 
Najkorzystniejsze praktyki sprzyjające dużej różnorodności biologicznej organizmów glebowych to:
Twój email
Twoje imię i nazwisko