07. Wpływ rolnictwa na różnorodność fauny glebowej

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Najważniejsze usługi ekosystemowe to:
Za rozkład resztek organicznych odpowiedzialne są:
Azot wiązany biologicznie jest za pomocą:
Dżdżownice wpływają na procesy przebiegające w glebie
Najkorzystniejsze praktyki sprzyjające dużej różnorodności biologicznej organizmów glebowych to: