06. Przyczyny eutrofizacji Bałtyku

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Źródła biogenów w wodach powierzchniowych to:
Eutrofizacja powoduje:
Zanieczyszczenia punktowe powstają na skutek:
Praktyki rolne wpływające na żyzność gleby to:
Do praktyk ograniczających spływ biogenów z pól do wód powierzchniowych należą: