04. Bagienne strefy buforowe – ich wpływ na środowisko i rolnictwo

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Rola bagiennych stref buforowych w ekosystemach rzecznych:
Sposoby usuwania związków biogennych w bagiennych strefach buforowych:
Osuszonym torfowiskom niskim możemy przywrócić funkcję bagiennych stref buforowych poprzez:
Korzyści wynikające z przywracania bagiennych stref buforowych:
Rolnictwo bagienne to: