03. Bilans składników nawozowych w gospodarstwie

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Straty azotu w glebie wynikają z:
Bilans składników nawozowych jest:
Saldo azotu (różnica pomiędzy ilością azotu wnoszonego w stosunku do wynoszonych z pól) jest korzystne gdy:
Wnoszenie azotu wiązanego biologicznie to:
Na wynoszenie azotu w zbiorach roślin uprawnych składa się: