02. Optymalizacja nawożenia w rolnictwie konwencjonalnym

Sprawdź swoją wiedzę. Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

Przyczyny antropogenicznia zakwaszania gleb to:
Zalety wapnowania gleby:
Materię organiczną w glebie uzupełniamy poprzez:
Nawozy mineralne należy stosować dopiero wtedy gdy:
Optymalne pH dla przyswajania przez roślinę fosforu to: