Poprawa wydajności gospodarstwa rolnego poprzez zapobieganie wymywania azotu i fosforu z gleby do wód

Nawożenie gruntów rolnych jest powszechnie stosowanym zabiegiem agrotechnicznym, zwiększającym plony. Niestety, przeciętnie tylko 50% azotu dostarczanych z nawozami jest wykorzystywana przez rośliny, co oznacza, że połowa związków azotu zostaje uwolniona do środowiska i przedostaje się do wód (powierzchniowych i podziemnych), powodując straty ekonomiczne dla rolnika i problemy w środowisku wodnym. Straty związków fosforu są mniejsze, lecz jest to również groźne dla środowiska. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zbilansowanie dawek, uwzględnienie odpowiednich terminów aplikacji i warunków glebowych.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz broszurę:

ulotka-dla-rolnikow-web