Materiały z seminarium “Wpływ rolnictwa na wody powierzchniowe a zmiany klimatu”

Seminarium poświęcone rolnictwu pt. „ Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu” odbyło się w Juchowie w dniach 17 – 19 września 2021 roku.

Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego na Morze Bałtyckie i wody  powierzchniowe – Maria Staniszewska, Polski Klub Ekologiczny

 

Jak funkcjonuje zlewnia – naturalny cykl hydrologiczny i jego antropogeniczne zmiany odczuwalne na obszarach rolnych i leśnych  – Artur Furdyna Towarzystwo przyjaciół rzek Iny i Gowienicy