Materiały z seminarium dla doradców

Seminarium odbyło się w dniach 29.09.202 do 1.10.2020.


Wykłady do pobrania:

Praktyki agroekologiczne w ochronie wód ograniczające straty azotu i fosforu – dr Robert Borek

Efektywność wybranych pakietów programu rolnośrodowiskowego w ochronie różnorodności biologicznej – J. Stalenga, P. Radzikowski , K. Brzezińska, M. Stańska, M. Kozak, P. Nasiłowski

Wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe – Zbigniew M. Karaczun

Woda w rolnictwie – Maria Staniszewska

Wielofunkcyjność bagiennych stref buforowych i ich wpływ na środowisko i rolnictwo – Marta Wiśniewska

Obieg składników pokarmowych w gospodarstwie – Marek Krysztoforski

Przemiany w polskim rolnictwie a nadmiar biogenów w wodach Morza Bałtyckiego – Dr hab. Józef Tyburski

Kalkulatory